Důležité kontakty

Záchranná služba    155

Dětská pohotovost:
Lékařská služba první pomoci pro děti v Nemocnici Kroměříž: ZDE
Budova A - Dětské oddělení (mapa areálu nemocnice)

tel.: (+420) 573 322 263, (+420) 573 322 265

Po - Pá  17:00 - 20:00,      So, Ne, Svátky  8:00 - 20:00

Zubní pohotovost:
Přízemí budovy L - za nemocnicí směr Rataje (mapa areálu nemocnice)
tel.: (+420) 573 322 208

So, Ne, Svátky  8:00 - 20:00

Dále (zubní pohotovost):

  • Brno - Ponávka 139, Brno-Zábrdovice, tel.: (+420) 545 538 421; pracovní dny: 18:00 - 24:00; soboty, neděle, svátky: 8:00 - 20:00
  • Olomouc - FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc, tel.: (+420) 588 441 111; nepřetržitě (mimo sanitační časy)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje:  ZDE

Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie
a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431